Fietsen In Heuvelland is gevestigd in Nieuwkerke, Kleurenwaaier 18 met als BTW-nummer BE0677421076 en is te bereiken 

via mail : marc.desender@telenet.be

via telefoon : 0476 352 661

 

Fietsen In Heuvelland biedt toertochten aan met start in Kemmel (Heuvelland)

 

Fietsen In Heuvelland verzorgt deze toertochten telkens een uitgebreide dienstenverlening met ondermeer een bepijlde tocht, een bevoorrading en mogelijkheid om een douche te nemen

 

Gekochte e-tickets kunnen niet aan derden overgedragen worden

 

Grote wijzigingen in het aanbod worden aan de koper/de deelnemer medegedeeld en dit minstens 1 maand voor de start van het event

 

Wanneer door overmacht de toertocht(en) niet kan/kunnen doorgaan krijgen de kopers/de deelnemers hun geld terug

 

Annuleren van het e-ticket kan alleen wegens medische redenen met bewijscertificaat en na overlijden van eerstegraadsfamilieleden

 

Fietsen In Heuvelland biedt gidsbeurten aan met de fiets 

 

In geval van geschillen is het Nederlands de gemachtigde taal